Družinsko svetovanje

LIFE SKILLS ACADEMY

Programi za opolnomočenje posameznika

Programi za opolnomočenje posameznika

S partnerjem in otroki želim zgraditi sodelovalen in za vsakega družinskega člana osrečujoč odnos

DRUŽINSKO SVETOVANJE

Če morebiti niste odgovorili pritrdilno na vsa vprašanja, vsa vabimo, da skupaj z družinskim svetovalcem preverite, kaj se dogaja z vašo družinsko srečo, si postavite nove cilje in definirate aktivnosti, ki bodo družino pripeljale do tega, da se bo vsak družinski član počutil slišanega, sprejetega, varnega in ljubljenega. Skupaj s našim strokovnjakom bosta definirala tudi, kako (ponovno) vzpostaviti iskreno, sodelovalno, ljubečo komunikacijo med vsemi člani. Komunikacijo, v kateri smo vsi enakovredni, kjer imamo vsak svoje pravice in svoje dolžnosti. Skupaj bosta pogledala tudi, kako vzpostaviti takšne odnose, da se bo vsak lahko razvijal v smer, v katero želi. Prav tako se
bosta dotaknila teme, kako reševati nesoglasja in konflikte.

V primeru, da bosta s svetovalcem ugotovila, da delitev družinskih del morebiti ni ustrezna, boste definirala, kako razdeliti družinska dela, da se boste v resnici počutili vsi enakovredno. Dotaknila se bosta tudi morebitne odvisnosti (pogosta npr. odvisnost otrok od elektronskih naprav) in skupaj izdelala načrt, ko boste lahko slabo navado družinskega člana spremenili v dobro navade, to je navado, ki omogočajo rast in prijetno sobivanje vseh.

Korist za otroke:

Korist za starše:

Za nadgradnjo doseženega priporočamo še