Coaching za podjetja

                 LIFE SKILLS ACADEMY

Programi za razvoj veščin, ki jih potrebujemo na delovnem mestu

Programi za opolnomočenje posameznika

V najkrajšem možnem času razvijem svoje vodstvene veščine, povečam učinkovitost svojega dela in odgovornost sodelavcev.

Vodite podjetje do 30 zaposlenih? Ste morebiti družinsko podjetje?
Želite dosegati še boljše prodajne rezultate?
Želite v svoje vodenje vnesti spremembe, po katerih vas bodo sodelavci še bolj cenili in občudovali?
Želite, da bi vaši najožji sodelavci postali resnično zavzeti za delo, da dajejo pobude in rešitve in ne
čakajo samo vaših delegiranj?

Jaz vodja

Vabljeni v programe osebnega, vodstvenega coachinga, v katerem boste ob podpori uspešnega, certificiranega coacha preverili svoje vodstvene veščine, izpilili način motiviranja sodelavcev in principe komunikacije s sodelavci, ki vas bodo pripeljali do stopnje, ko vas bodo sodelavci še bolj spoštovali, vam sledili in dali podjetju svoj celoten potencial in sposobnosti.

Moj tim

Po tem ko boste s coachem dodelali načrt razvoja tima sodelavcev, bomo izvedli ti. timski coaching oziroma delavnice za vašo ekipo najožjih sodelavcev, katere končni izplen bo, da bo vsak od njih
ozavestil svoje močne plati in izdelal načrt aktivnosti za še boljše delo, večjo produktivnosti, večjo sodelovalnost s sodelavci, boljšo komunikacijo itd.
Vsi coachingi in delavnice so prilagojeni vašemu podjetju, vašim vrednotam, vaši strategiji in viziji. Če jih še nimate definiranih, jih bomo razvili skupaj.

Izbor sodelavca

Voditi podjetje k stalni rasti je proces, v katerem uspešno zlagamo različne kose sestavljank. Koščki sestavljanke so naši sodelavci.
Pa imamo v resnici v svojem podjetju prave ljudi?
Ali v resnici na zaposlitvenem pogovoru izberemo najboljšega človeka za konkretno delovno mesto? Skupaj z osebnim coachem boste lahko izostrili svoje oko in uho za izbor pravega sodelavca.
Ob tem si boste pomagali za aktualnim kadrovskim pristopom, ki ga izvajajo najuspešnejša slovenska in tuja podjetja.

Za nadgradnjo doseženega priporočamo še