Pogoji poslovanja in varovanje osebnih podatkov

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Uporabniki spletnega mesta uporabljajo spletno stran odgovorno:

1. Spoštujejo avtorske pravice tretjih oseb kot tudi druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb.
2. Spoštujejo osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice).
3. Vse vsebine, besedila in slike, ki so objavljene na spletni strani, so avtorsko delo in jih uporabnik ne kopira ali kako drugače uporablja izven pravnega sodelovanja med ponudnikom in uporabnikom spletne strani.

IZVEDBA STORITEV

Organizator izvede storitev v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezno izobraževanje, delavnico ali coaching srečanje. Kar zadeva plačilo za izobraževalni dogodek, le tega stranka poravna najkasneje 48 ur pred dogodkom. Stranka lahko udeležbo na izobraževalnem dogodku odpove najkasneje 24 ur pred dogodkom, če svoje neudeležbe ne sporoči v tem času, ji organizator ne vrne že plačanega zneska.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, ali coaching srečanja. Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo oziroma odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brez obresti povrne v roku 8 dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe termina ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov kot so: bolezen, nesreča udeleženca ali bližnjega, višja sila.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke uporabnikov obdelujemo zakonito, pošteno in pregledno.Osebne podatke zbiramo za namene, ki so vnaprej določeni, izrecni in zakoniti in osebnih podatkov ne obdelujemo naprej za druge namene, razen v primeru obdelave v znanstvene ali zgodovinsko raziskovalne namene ter za statistične namene, pod določenimi pogoji.Skrbimo, da so osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in redno posodobljeni, netočne podatke pa popravljamo ali izbrišemo.Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo.Skrbimo za ustrezno varnost osebnih podatkov, ki vključuje nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenje ali poškodbe z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV

Ponudnik in uporabnik storitev se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno.

Pogoji poslovanja veljajo od: 17.10.2022