Z učinkovitim vodenjem do večje rasti podjetja

LIFE SKILLS ACADEMY

Programi za opolnomočenje posameznika

Programi za opolnomočenje posameznika

Odgovore na vse to bomo skupaj našli na delavnici pridobivanja vodstvenih veščin in psiholoških znanj, potrebnih za učinkovito vodenje, ki pelje podjetje k rasti. Teorije bo malo, praktičnih, nemudoma uporabnih primerov in dobrih praks pa veliko.