Uspešno v novo šolsko leto

LIFE SKILLS ACADEMY

Programi za opolnomočenje posameznika

Programi za opolnomočenje posameznika

Letos mi bo v šoli dosti lažje kot lani. Pridobil bom veščine, ki mi bodo pomagale, da se bom učil bolj hitro in
sistematično in da si bom naučeno vsebino tudi lažje zapomnil in ne takoj po testu pozabil. Ocene bodo višje,
starši bodo navdušeni nad mojim napredkom. Spoznal bom tehnike za odpravo treme pred testom in
izpraševanjem ter s tem pridobil večjo samozavest. Ko bom bolj samozavesten, se bom bolje in lepše počutil v
svoji koži, med sošolci in vrstniki pa bom samo še bolj priljubljen.